De wedstrijdcommissie tracht ieder jaar ongeveer 12 verschillende wedstrijden te organiseren op Berkenhorst. (momenteel alleen kogelwedstrijden)

Vaak zijn de jachtwedstrijden gekoppeld aan het begin van het bepaalde seizoen waarin het bepaalde wild geschoten kan worden, zodat de jager maar ook de sportschutter ervaring kan op doen.

De prijzen worden verdeeld in meerdere klassen zodat ook de minder getalenteerde schutters kans maken op een prijs, op deze manier kunnen schutters van verschillend niveau toch met elkaar wedijveren.

Aan bepaalde wedstrijden willen sponsoren de prijzentafel wel eens zéér aantrekkelijk maken met diverse prijzen in diverse prijsklassen.

Het belangrijkste is en blijft de onderlinge sfeer en gezelligheid. (Meedoen is belangrijker dan winnen)