Bij het toelaten van nieuwe leden wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. Per slot van rekening gaat het hierbij om vuurwapens die bij onverantwoordelijk gebruik niet van gevaar zijn ontbloot. Daarom dienen belangstellenden eerst door twee leden van Berkenhorst zelf te worden voorgesteld en minimaal 5x acte de présence op de schietbaan te hebben gegeven, voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen.

Aanvraag voor lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Formulieren hiertoe zijn verkrijgbaar bij de beheerder. Bent u nog niet in het bezit van een verlof of jachtakte? Dan dient u tevens lid te worden van de KNSA. Zie de sectie KNSA op deze website voor meer informatie. Tevens dient u een “aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag natuurlijke personen” bij de gemeente van uw woonplaats te laten invullen, het formulier kunt u hier downloaden.

Kom eens vrijblijvend kennis maken, er is altijd wel iemand die u wil rondleiden.
De sfeer en gezelligheid op Berkenhorst zullen u zeker bevallen.

Contributie:

De contributie wordt volgens het besluit in de huishoudelijke reglementen van de SV & NJC Berkenhorst jaarlijks geïndexeerd en bijgesteld,

Klik hier voor de tarieven voor het jaar 2024: