Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per brief (dus niet per e-mail).
Uw opzegging is alleen geldig indien dit schriftelijk per brief bevestigd is door bestuur. Vragen met betrekking tot uw lidmaatschap of opzegging hiervan kunnen wel per e-mail (ledenadministratie@berkenhorst.nl) gesteld worden.

Het opzeggen van het lidmaatschap van een schietvereniging kan wettelijk vergaande consequenties hebben voor KNSA leden en/of verlofhouders. Het is denkbaar dat dit ook het geval wordt voor NJC leden en/of jachtakte-houders welke ook in het bezit zijn van een wapenverlof en dus ook aangemeld zijn bij de KNSA.

De enig juiste procedure om het lidmaatschap van de Berkenhorst te beëindigen is daarom dat vóór 15 oktober van het lopende jaar persoonlijk en schriftelijk te doen met een brief aan de ledenadministratie. Van een schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier (4) weken schriftelijk bevestiging. Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat uw opzegging niet is ontvangen. Neem dan voor de zekerheid contact op de ledenadministratie