Opening van het Clubhuis van het Nationaal Schietcentrum Berkenhorst

20 september 1950

 

Op 20 september 1950 werd door de voorzitter van het bestuur Mr. L.A.S.J. Baron van der Feltz, ons clubhuis geopend. Eregast was de Burgemeester van de Gemeente Nunspeet Dhr H.M. Martens die bedankt werd  voor zijn warme belangstelling en steun.

Het bouw van ons clubhuis werd gedaan door Dhr. H.Hamer uit Nunspeet ook deze werd bedankt voor de fraaie afwerking en verzorging van de bouw.

Het Interieur werd verfraaid door het kapitale 14 Ender gewei en diverse afwerpstangen van het Koninklijk Domein Het Loo, een geschenk van Z.K.H. Prins Bernard.

Ook Mevr Buddingh werd een woord van dank toe gesproken voor het schilderen van het Wapen van St Hubertus boven de schouw van de fraaie openhaard ook Mevr Beckers werd bedankt voor het verfraaien van de rest van het interieur.

Over het geheel en de daarna verschoten wedstrijd op de unieke “lopend Hert” is een stuk geschreven door de KNJV in “De Nederlandse Jager” het weekblad voor jacht- en natuurkennis.

Wij hebben toestemming gekregen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, voor de publicatie van dit stuk over de ‘Opening van het Clubhuis van het Nationaal Schietcentrum Berkenhorst’ uit “de Nederlands Jager” uit 1950.

Bronvermelding: het weekblad “de Nederlands Jager” 55e Jaargang – 14 October 1950 – Nr. 16

klik hier voor het originele artikel……..

 

20 september 1955

voorjaar 2020