Aanvraag Emmen pas

Om in aanmerking te komen voor de "Emmen Pas" dient de aanvrager de volgende stappen te ondernemen:
1. Een bedrag van € 100,00 (voor 10 x 1 uur baanhuur) of € 60,00 (voor 5 x 1 uur baanhuur) overmaken
  naar Bankrekeningnummer NL22INGB0002640546 tnv Nat. Jachtschietcentrum Berkenhorst,
  - onder vermelding van Uw naam
  - Lidnummer Berkenhorst
2. vervolgens dient u het onderstaande aanvraag formulier volledig in te vullen.
3. Zodra beide stappen volledig verwerkt zijn vragen wij de "Emmen Pas" aan bij de KNSA
    waarna de "Emmen Pas" aan u verstrekt zal worden.

*
*
*
*
*
*