Toelaten nieuwe leden
image

  Bij het toelaten van nieuwe leden wordt de nodige
  zorgvuldigheid betracht. Per slot van rekening gaat
  het hierbij om vuurwapens die bij
  onverantwoordelijk gebruik niet van gevaar zijn
  ontbloot. Daarom dienen belangstellenden eerst
  door twee leden van Berkenhorst zelf te worden
  voorgesteld en minimaal 5x acte de présence
  op de schietbaan te hebben gegeven, voordat hun
  aanvraag in behandeling wordt genomen.

  Aanvraag voor lidmaatschap kan uitsluitend
  schriftelijk geschieden. Formulieren hiertoe
  zijn verkrijgbaar bij de beheerder. Bent u nog niet in het bezit van een verlof of jachtakte? Dan dient
  u tevens lid te worden van de KNSA. Zie de sectie KNSA op deze website voor meer informatie.
  Tevens dient u een "aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag natuurlijke personen" bij de
  gemeente van uw woonplaats te laten invullen, het formulier kunt u hier downloaden.

  Kom eens vrijblijvend kennis maken, er is altijd wel iemand die u wil rondleiden.
  De sfeer en gezelligheid op Berkenhorst zullen u zeker bevallen.