Lidmaatschap opzeggen
image

  Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend
  schriftelijk per brief (dus niet per e-mail).
  Uw opzegging is alleen geldig indien dit
  schriftelijk per brief bevestigd is door
  bestuur. Vragen met betrekking tot uw
  lidmaatschap of opzegging hiervan kunnen
  wel per e-mail
  (ledenadministratie@berkenhorst.nl) gesteld
  worden.

  Het opzeggen van het lidmaatschap van een
  schietvereniging kan wettelijk vergaande consequenties hebben voor KNSA leden en/of
  verlofhouders. Het is denkbaar dat dit ook het geval wordt voor NJC leden en/of jachtakte-houders,
  De enig juiste procedure om het lidmaatschap van de Berkenhorst te beëindigen is daarom dat
  vóór 15 oktober van het lopende jaar persoonlijk en schriftelijk te doen met een
  brief aan de ledenadministratie. Van een schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier
  (4) weken schriftelijk bevestiging. Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat uw opzegging niet
  is ontvangen. Neem dan voor de zekerheid contact op de ledenadministratie